tel. 048 / 363-21-61, 048 / 363 78 67, 602-466-474 fax. 363-71-99

Wyszukiwarka

Zgłoś czego szukasz Zgłoś nieruchomość NOTES

Wycena nieruchomości

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wycen.

Podstawową działalnością firmy jest świadczenie usług w dziedzinie wyceny i szacowania w następującym zakresie:

-  wycena budynków mieszkalnych i lokali użytkowych
-  wycena gruntów i infrastruktury związanej z istniejącą zabudową siedliskowa.
-  wycena środków trwałych dla amortyzacji.
-  wycena nieruchomości rolnych, leśnych, letniskowych, sanatoryjnych i zabytkowych.
-  określanie wartości dla odszkodowań przy wywłaszczeniach i szacowanie szkód powstałych wskutek zdarzeń lub klęsk żywiołowych.
-  wycena nieruchomości dla zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy.
-  wycena wartości niematerialnych i prawnych.
-  wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.
-  doradztwo w zakresie celowości kupna i zbycia nieruchomości
-  doradztwo inwestycyjne
-  opinie w procesie postępowania sadowego i dla celów informacyjnych.