Wycena nieruchomości - Radom


Kupno bądź sprzedaż nieruchomości to decyzja dużej wagi. Wymaga ona podjęcia szeregu czynności. Jedną z nich jest wycena nieruchomości. Nie jest to zadanie łatwe. W sytuacji tej konieczna jest znajomość cen rynkowych, a także aspektów prawnych. Duże znaczenie odgrywa również stan techniczno-użytkowy budynku. To dlatego warto w tej kwestii zwrócić się do profesjonalistów po pomoc.

Nasza Kancelaria Majątkowa od lat działa na rynku nieruchomości. Posiadamy niezbędną wiedzę i bogate doświadczenie w określaniu wartości różnego rodzaju budynków, kamienic, domów, działek, lokali usługowych czy obiektów przemysłowych bądź komercyjnych. Odpowiednia wycena nieruchomości jest bardzo ważna nie tylko dla nabywających czy kupujących. Może być cenna również dla osób, które chcą ustalić wysokość czynszu, uzyskać odszkodowanie lub potrzebują wsparcia w procesie podziału majątku. Niezależenie od powodu, z pełnym profesjonalizmem pomożemy ustalić wartość danej nieruchomości.

Działamy na teranie miasta Radom i w okolicach, dobrze znając lokalne realia. Nasza wycena nieruchomości jest rzetelna i wiarygodna. Chętnie dzielimy się z klientami wszelkimi informacjami i danymi, na podstawie których dokujemy oceny wartości danych nieruchomości. Zapraszamy wszystkie osoby mieszkające w Radomiu lub w okolicach do skorzystania z naszych usług. Pomagamy nie tylko klientom indywidualnym, ale również urzędom, sądom, komornikom i prywatnym firmom. W czasie dokonywania wyceny, kierujemy się zasadą uczciwości i poszanowania wobec prawa.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wycen.

Podstawową działalnością firmy jest świadczenie usług w dziedzinie wyceny i szacowania w następującym zakresie:

- wycena budynków mieszkalnych i lokali użytkowych
- wycena gruntów i infrastruktury związanej z istniejącą zabudową siedliskowa.
- wycena środków trwałych dla amortyzacji.
- wycena nieruchomości rolnych, leśnych, letniskowych, sanatoryjnych i zabytkowych.
- określanie wartości dla odszkodowań przy wywłaszczeniach i szacowanie szkód powstałych wskutek zdarzeń lub klęsk żywiołowych.
- wycena nieruchomości dla zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy.
- wycena wartości niematerialnych i prawnych.
- wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.
- doradztwo w zakresie celowości kupna i zbycia nieruchomości
- doradztwo inwestycyjne
- opinie w procesie postępowania sadowego i dla celów informacyjnych.