tel. 048 / 363-21-61, 048 / 363 78 67, 602-466-474 fax. 363-71-99

Wyszukiwarka

Zgłoś czego szukasz Zgłoś nieruchomość NOTES

Wycena maszyn


Usługi w zakresie wyceny składników majątkowych


Przeznaczenie wycen:


-  Wyceny majątkowe obejmujące nieruchomości, maszyny, sprzęt i linie technologiczne (tzn. majątek wnioskodawców stanowiący zabezpieczenie kredytu bankowego).
-  Określenie udziału środków trwałych w majątku firmy
-  Określenie wartości składników majątku dla potrzeb przekształceń własnościowych, fuzji, upadłości, likwidacji przedsiębiorstw
-  Zabezpieczenie majątkowe kredytu bankowego, gwarancji banku, leasingu lub pożyczki
-  Ustalenie wartości początkowej i wysokości odpisów amortyzacyjnych
-  Określenie wartości likwidacyjnej jako podstawy ceny wywoławczej na przetargu, aukcji, licytacji
-  Ustalenie punktu odniesienia w negocjacjach cenowych celem zawarcia umowy o przeniesienie prawa własności, umowy najmu, użyczenia, itd.
-  Oszacowanie wartości rynkowej jako podstawy wyznaczenia wysokości podatku, cła, akcyzy, opłaty skarbowej
-  Ustalenie wysokości szkody dla potrzeb postępowania ubezpieczeniowego
-  Ustalenie podstawy dla podjęcia decyzji inwestycyjnych, np. modernizacji
-  Określenie opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego (odbudowy, remontu, zakupu, sprzedaży)
-  Określenie wysokości czynszu za najem środków technicznych
-  Wycena wartości środków technicznych w zastosowaniu do opracowania analiz ekonomicznych i finansowych.

Rodzaje wycenianych wartości:

-  Wartość rynkowa
-  Wartość godziwa
-  Wartość po zainstalowaniu środków technicznych
-  Wartość przy kontynuacji działania środków technicznych
-  Wartość przy przeniesieniu środków technicznych
-  Wartość likwidacyjna przy sprzedaży na zlecenie
-  Wartość przy sprzedaży zorganizowanej całości gospodarczej (przedsiębiorstwa)
-  Wartość przy sprzedaży wymuszonej (szybka sprzedaż) Wartość pozostałości
-  Wartość złomu
-  Koszt odtworzenia środka technicznego
-  Koszt zastąpienia środka technicznego
-  Koszt naprawy
-  Określenie utraty wartości środka technicznego.

Wycenę wartości środków technicznych wykonuje dyplomowany rzeczoznawca BOMIS.
Uprawnienia BOMIS NR 17032007/0467/RZB
Biegły sądowy w zakresie szacowania nieruchomości, maszyn, urządzeń trwale związanych z nieruchomością, maszyn, urządzeń i środków technicznych, mienia ruchomego i ruchomości domowych Ubezpieczenie O.C. rzeczoznawcy z tytułu wykonywania czynności w zakresie wycen i ekspertyz.

www.bomis.pl