O firmie

Kancelaria Majątkowa zapewnia kompleksowa obsługę klientów w zakresie:

- wyceny szacowania nieruchomości, maszyn i urządzeń
- pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
- zarządzania nieruchomościami (budynki, kamienice itp.)
- kosztorysy budowlane dla celów kredytów
- doradztwo w w/w dziedzinach

Posiadając bogatą bazę ofert , umożliwiamy naszym Klientom znalezienie przedmiotu transakcji na miarę ich wyobrażeń i możliwości finansowych.
Działając na rynku nieruchomości droga elektroniczną umożliwiamy Państwu szeroki dostęp do zgłoszonych do naszej Kancelarii ofert, a także udostępniamy oferty Państwa bardzo dużemu kręgowi osób zwielokrotniając możliwość szybkiej sprzedaży.
Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w Towarzystwie Ubezpieczeniowym  PZU S.A.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG.